Legitimacije

Uverite se u kvalitet naših proizvoda

O legitimacijama

Legitimacije predstavljaju zvanični dokument institucije ili preduzeća i zato se ne mogu izrađivati za fizička lica. Značke isključivo služe kao legitimaciono sredstvo institucije ili preduzeća, čiji zaposleni po zakonu imaju obavezu da ih nose. Legitimacija može biti u kožnom povezu, za šapku ili odelo (samo metalna znacka). Svaka legitimacija je ručno obrađena i pažljivo sprovedena kroz celokupnu, strogo kontrolisanu, proizvodnju. Izgled legitimacije i kvalitet kože je u potpunosti u skladu sa Vašim željama. Ukoliko nemate ideju kako bi legitimacija Vaše organizacije trebalo da izgleda, pomoći ćemo Vam u svakom koraku i doći do najboljeg rešenja.

Client:

The Clean Coffee Company